Välj en sida

Vi erbjuder digitala mötesplatser där ni får tillfälle till inspiration, diskussion och möten med andra i samma situation. Följande fyra tillfällen erbjuds. Hitta det som passar dig bäst eller var med på alla!

Höstens tema är ”Generationsöverskridande relationer – vad är det, gör det någon nytta och hur når vi dit?”

27 oktober kl 20:00-21:15 för föräldrar via Zoom
Hur kan hemmet få vara en andlig växtplats för barn och vuxna?

Barn kan få lära sig om Gud inte bara i kyrkan utan även i sina hem. Det konstaterandet kan upplevas som en fantastisk möjlighet men samtidigt som en stor utmaning för oss föräldrar, för vad gör vi när vi känner oss helt dränerade på ork och inspiration? Och hur hanterar vi barnens eventuella ovilja till kyrkan och deras frågor om tron? Kom till en kväll med uppmuntrade undervisning och med möjlighet till att dela erfarenheter och tankar.

Här anmäler du dig