Välj en sida

Ibland är det svårt att veta vad man ska göra när man samlar familjen till andakt. Därför finns de här materialen. De är enkela material där ni bara behöver skriva ut en sida, ta fram färgpennor och sax och en Bibeln och sedan är det bara att sätta igång. Ett bra tillfälle är efter en måltid.

Det finns två material. Det ena är en målarsida och det andra är en Bibeltext att färglägga.

Målarsidorna är enkla att färglägga och oftast finns det något att klippa för att göra berättelsen mer interaktiv. På varje sida står det en Bibelberättelser hämtad från Bibeln som en person kan läsa under tiden som de andra färglägger sitt material. Efteråt kan barnen själva återberätta berättelserna med hjälpa av bilden.

Målarsidorna hittar ni här: https://hopechannel.se/lara/pyssel/1233/1

Bibeltexterna hittar ni här: https://hopechannel.se/lara/texter/1372/1

Har du frågor kan du kontakta: Karolina Poland, Barn- och familjeledare, Sjundedagsadventistsamfundet

Karolina.poland@adventist.se