Välj en sida

Med barnen i mitten, är titeln på samtalsmaterialet som Region Syd i Equmeniakyrkan arbetat fram och skrivit. Titeln är från texten i Markusevangeliet där Jesus ställer ett barn mitt bland lärjungarna, när de har bråkat om vem som är störst. Jesus sätter barnen i mitten och säger att den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, tar emot mig. Det behöver få konsekvenser för hur vi är som kyrka och församlingar. Detta är inget färdigt teologiskt dokument utan vill ställa frågorna. Materialet innehåller korta texter med frågeställningar. Det är tänkt att det ska kunna användas i alla sammanhang i församling och förening. Vi hoppas och ber att materialet ska komma till glädje, nytta och bli till välsignelse och förvandling.

Ladda ner