Välj en sida

Datum och plats

3-5 februari 2023 i Jönköping Det mesta under konferensen kommer ske i Pingstkyrkans lokaler,  Västra torget, Lagermansgatan 1, 553 18 Jönköping.

Deltagaravgift (inkl. fika och mat enligt program)

Konferensen fredag kväll-lördag: 800 kr (anmälan t.o.m. 30/11, fr.o.m. 1/12 är kostnaden 950 kr) Ledardag fredag: 600 kr Sista anmälningsdag: 20 december

Program konferensen

Fredag kväll

17.00 Incheckning öppnar 19.00 Öppningsmöte

Lördag

09.00 Start av dagen 09.30 Rachel Turner 10.30 Fika 11.00 Fyra inspirerande inblickar 12.00 Lunch 13.30 Valbara seminarier 1 (se nedan) 15.00 Fika 15.45 Valbara seminarier 2 (se nedan) 17.30 Middag 19.00 Kvällsmöte

Söndag

09.00 Rachel Turner om generationsöverskridande gudstjänster 10.00, 10.30 och 11.00 Lokala gudstjänster

Seminariepass 1, lördag kl. 13.30

1. Barns vardag – en nutidsanalys av barnens värld och dess värdering 2. Pappa, barnledare, förebild – att vara man i barnens värld 3.  Jesus till barnen i den lilla församlingen – utmaningar och möjligheter 4. Vardag med Jesus bland läxor, köttbullar och skjutsningar 5. Att sprida Guds rike i utsatta områden och att se och möta barn och familjer i deras vardag 6. Att bli en bättre barnledare – kreativa idéer, pedagogiska tips och hjälp att växa i ledarrollen

Seminariepass 2, lördag kl. 15.45

7.  Med gaming som vardag – vad gör de egentligen och kan vuxna vara en del av den världen? 8. Att växa med Jesus – om barns andliga utveckling 9. Hjälp, vad ska jag svara? Att möta barns teologiska frågor i vardagen 10. När det inte blir som man har tänkt sig – om känslan av yttre och inre misslyckanden 11. Utan strategi kommer du ingenstans – om att forma en handlingsplan för arbetet med barn och familjer 12. Musikens möjligheter – olika sätt att använda sång, musik och dans i gemenskap med Jesus och varandra

13. Ett unikt spår för er som är församlingsledare (sträcker sig över båda seminariepassen)

Vi vill i år inbjuda er som har ett övergripande ledaransvar eller är förtroendevald i församlingen. Undersökningar visar att hemmet som växtplats och möten mellan alla generationer är avgörande för att barn och unga ska få en tro på Jesus som håller hela livet. Ni har en viktig roll i att tänka strategiskt och ha en plan för hur er församling kan låta Jesus få plats i vardagen. Hur kan ni skapa möten mellan generationer? Hur kan vi stötta familjer att dela tron i hemmet? Hur kan ni ge hopp till människor i en hopplös värld? Under den här eftermiddagen får ni en överblick, konkreta exempel från församlingar och uppmuntran till att jobba vidare med dessa frågor i er församling. Kom gärna hela styrelsen eller ledningsgruppen!

Program ledardagen (fredag)

09.45 Incheckning med fika 10.15 Välkommen 10.30 Martin Helgesson 11.15 Rachel Turner 12.00 Lunch 13.00 Rachel Turner 14.00 Fyra röster 15.00 Fika med reflektionstid 15.45 Rachel Turner 16.30 Avslutning (slut 17.00)

Boende

Det finns gott om boende i närområdet runt kyrkan där konferensen kommer vara. Via anmälningssidan finns information om ett par hotell som erbjudit bättre priser under konferensen.

Avanmälan

vid avanmälan en månad före konferensen återbetalas hela summan, vid avanmälan två veckor före återbetalas 50% och vid avanmälan senare två veckor före sker återbetalning bara vid akut sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.

Har du frågor?

Projektledare, Olof Brandt, olof.brandt@bibelnidag.org Nätverkets ordförande, Sofia Ödman, sofia.odman@elmsyd.se

Konferensen 2023 genomförs i samarbete med studieförbundet Bilda.