Välj en sida

Tillsammans med lokala församlingar erbjuder nätverket JESUS TILL BARNEN under våren ett antal inspirerande lördagar
från norr till söder.

Datum och platser släpps inom kort.

Pastor, förälder, barnledare… missa inte detta!