Välj en sida

PRESSMEDDELANDE
UPPROP FRÅN NÄTVERKET JESUS TILL BARNEN

Var med och be för Sveriges barn!
Dagligen tar vi del av larmande rapporter om hur alltfler barn dras in i gängkriminalitet. Barn lockas och tvingas in i saker som inget barn ska behöva uppleva och utsättas för. Det som börjar som ett oskyldigt uppdrag blir vägen in i allt allvarligare brott. En del barn har varit med om otäcka händelser och är redan så pass inblandade att det känns omöjligt att dra sig ur. Andra oroas och känner rädsla för vad som händer och kan drabba dem.

Under de senaste åren har barn och ungas delaktighet i kriminella nätverk alltmer hamnat i nyhetsflödet. Medierna rapporterar återkommande om unga som utnyttjas för att begå grova brott. Samtalen till Bris ökar från barn som läst eller hört om gängvåld, från barn som upplevt våld och från barn som själva blivit indragna. De berättar att de är stressade och rädda. Siffror som Åklagarmyndigheten tog fram åt SVT:s Agenda (17 sept 2023) visar en kraftig ökning av åtal mot personer mellan 15 och 17 år i mål gällande mord, mordförsök, förberedelse till, eller stämpling till mord. Även antalet fall där den misstänkta är 14 år eller yngre har ökat kraftigt.

Barn har rätt till en trygg uppväxt. Barn har rätt att vara just barn. Barn ska möta kärlek – inte hat, våld och utsatthet.

I nätverket Jesus till barnen samarbetar kyrkor och samfund för att rusta församlingar, föräldrar och ledare i mötet med barn. Utöver vårt land ser vi hur samfund, kyrkor och församlingar initierar värdefulla förebyggande insatser, är närvarande, möter och stöttar barn i utsatthet.

I en tid som denna uppmanar nätverket ”Jesus till barnen” till bön för Sveriges barn Vi önskar att alla är med i bön för det allvarliga läget i vårt land. Vi tror att bön förändrar. Vi tror att ljuset är starkare än mörkret. Mer än någonsin tror vi på styrkan i Jesus ord: Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Joh 1:5′

Det är dags att be:

 • Om ett Guds ingripande både bland barn och kriminella.
 • Om frihet och en väg ut för varje barn och ungdom som idag är fast i kriminella
  kretsar.
 • Om insikt och kapitulation för gängkriminella som lejer barn och unga.
 • Om trygga och goda vuxna förebilder som ser, lyssnar och bryr sig.
 • Om innovativa, goda lösningar och ett samhälle som tillsammans bekämpar detta
  onda.

Be 1 minut om dagen!

 • Bestäm ett klockslag och sätt ett larm på din mobil.
 • Be för Sveriges barn en minut om dagen tills vi ser en förändring.

Gud som haver barnen kär,
se till den som utsatt är.
Gud vi ber för allt som händer.
Gud vi ber att läget vänder.
Hater viker, friden rår.
Allsmäktig Gud och Fader vår.
Amen

Styrgruppen för Jesus till barnen:
Matilda Borgemo, Equmenia
Olof Brandt, Bibeln idag
Tina Flygare, CEF
Jennie Gallardo, Frälsningsarmén
Lennart Henricsson, Youngsters
Frida Igefjord, Pingst ung
Susanne Olofsson, EFK
Maria Ottestig, Salt
Karolina Poland, Adventistsamfundet
Malin Rosman, SAU
Hanna Rothlin, Livets Ord
Ingela Wahl, King’s Kids Sverige
Sofia Ödman, ELM Syd