Samhälle

Samhälle

Vad är det som händer i vårt samhälle i stort när det gäller barnen? Hur kan vi som kristna knyta an till detta – och hur kan vi vara med och bidra?