Välj en sida

Material konferensen 2023

Konferensen 2023

På denna sida finns en rad material från konferensen.

Filmer som visades under konferensen

Ljudinspelningar från konferensen

Rachel Turner

Fredag samling 1 Rachel Turner, The mandate we have as church leaders.

Fredag samling 2 Rachel Turner, How to empower and equip households to disciple in the everyday.

Fredag samling 3 Rachel Turner, How to become a congregation that focuses on our roles in each other’s everyday.

Fredag samling 4 Rachel Turner, fortsättning.

Lördag Rachel Turner,  The blessing of community discipleship in all the other days of the week.

Söndag Rachel Turner, sämre ljudinspelning. Generationsöverskridande gudstjänster.

Frågestunden med Rachel på söndag.

Martin Helgesson

Martin Helgesson bibelreflektion fredag. Några minuer saknas i inledningen. Vi kommer in i föredragets inledning, där Martin utifrån exemplet med den misslyckade generationsväxlingen i Domarboken 2–3 talar om tre svåra utmaningar vad gäller att ge tron vidare till nästa generation: kortsiktighet, ytlighet och anpassning.

Predikan – kvällsmöte fredag.

Inspirerande inblickar

Fredag, Anders Blåberg, ledare behöver ta ansvar för visionen.

Fredag, Lennart Henriksson, vilka saker är viktiga för att barn och unga ska få en tro som håller.

Fredag, Mikael Hansson, lämna predikstolen och möt barnen.

Lördag, Mikael Wahl, familjen i centrum.

Lördag, Frida Igefjord, möt föräldrarna

Lördag, Sofia Ödman. Hur vi uppmuntrar att hjälpa barn i sin gudsrelation – utifrån att vara barnledare.

Lördag, Ingela Wahl. Att lyfta av bördor från föräldrars axlar.

Kvällsmöten

Kvällsmöte fredag

Kvällsmöte lördag

 

Arbetsmaterial från ”Församlingens framtid – ditt uppdrag”