Välj en sida
BOK: Alla åldrars församling

BOK: Alla åldrars församling

En bok om hur man kan fungera alla åldrar tillsammans i församlingen. I vårt samhälle är olika åldrar segregerade från varandra. Kan kyrkan få bli en motrörelse i detta? Boken tar upp ämnen såsom: Hur Gud ser på olika generationer, Barnens möjligheter till att kunna...
Familjen – ett team. En väg till församlingsförnyelse?

Familjen – ett team. En väg till församlingsförnyelse?

”Jag skall välsigna dig… och du skall bli en välsignelse”. En uppmuntran för familjer att leva med Jesus i centrum. Är det möjligt att leva ett äventyrligt liv tillsammans med Gud och sin familj? Med Jesus i centrum kan familjen bli ett team som får uppleva...
1, 2, 3, B – andakter

1, 2, 3, B – andakter

Hur får man med hela  familjen på andakt? Det finns ett mycket enkelt sätt som vi kallar för 1, 2, 3 och B-andakter. Dessa andakter är uppbyggda på detta sätt  Lek – Lek tillsammans. Sånger – Sjung några sånger tillsammans? Bibelberättelse – Läs, berätta eller gör ett...