Skola

Skola

Är det möjligt med en kristen närvaro på våra skolor? På vilka sätt? Vad har kyrkan att erbjuda, som även kan passera genom skollagens och läroplanens nålsöga?

| Skrivet av

Vandringar